Δημιoυργία λογαριασμού

Προσωπικά στοιχεία
*
*
*
*
Στοιχεία εταιρείας
Εισάγετε το ΑΦΜ.
Η διεύθυνσή σας
Στοιχεία επικοινωνίας
Ο κωδικός πρόσβασης
*
*
Συγκατάθεση

Εκτός από τις πληροφορίες που σας στέλνουμε για τη νόμιμη πρόθεση να εκπληρώσουμε τη συμβατική μας υποχρέωση, εμείς ή οι συνεργάτες μας μπορούμε επίσης να σας στείλουμε επικοινωνία για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκπτώσεις και τις προσφορές μας κλπ.

Παρακαλώ δώστε τη συγκατάθεσή σας για να λάβετε τέτοια επικοινωνία.

Μπορείτε να αλλάξετε τη συγκατάθεση (επιτρέψετε ή να αρνηθείτε) ανά πάσα στιγμή. Η διαδρομή ελέγχου του ιστορικού συγκατάθεσης σας διατηρείται.

(Σημείωση: Απαιτείται να δώσετε τη συγκατάθεσή σας μόνο για λογαριασμό σας. Ο εργοδότης δεν μπορεί να συναινέσει για λογαριασμό των εργαζομένων)

Συγκατάθεση Ναι όχι